Ideje za posao

Share

Da bi se zaradio novac za život i podmirenje egzistencije potreban je posao, da li će to biti posao kod kuće ili ne nije ni bitno, ali da bude sa adekvatnom zaradom ili kako se popularno izgovara, posao koji će osigurati novac za pristojan život. Međutim, sve češće smo svedoci otpuštanja radnika, smanjenja poslovnog sektora, povećanja broja nezaposlenih, tako da nemanje posla ili imanje posla koji nije u dovoljnoj meri profitabilan, svodi se na problem da je posao osnovna potreba savremenog društva. Pored toga, brojni su i razni socijalni elementi koji se kao kompleksne anomalije društva javljaju, a u uzročno-posledičnoj vezi su s kategorijom kakva je posao, odnosno zaposlenost. Naime, posao građanstvu treba da donese ne samo novac neophodan za život, sredstva za zadovoljenje viših potreba sekundarne prirode (zabava, razonoda, putovanja), već i satisfakciju koju svaki pojedinac nosi kao fundamentalnu potrebu sa sobom. Imati posao, biti ispunjen onim što radimo, planirati budućnost i dalje razvijati vidike napretka društva, trebalo bi da su komponente koje umnogome prevazilaze osnovne ljudske potrebe ili puku egzistenciju. Prema tome, osigurati posao, posebno za mlade i ambiciozne ljude nikako ne sme biti bazirano na pronalaženju načina za zapošljavanje, bilo da je adekvatno poslovnom profilu individue ili ne. Na taj način posao poprima degradirajući karakter za pojedinca, a samim tim i društvo, jer se akumulira fenomen neadekvatno utrošenog raspoloživog vremena, osećaj profesionalne neispunjenosti, angažovanje neadekvatnih kadrovskih i drugih potencijala, što dalje rezultuje urušavanjem društvenog sistema vrednosti i vrednovanja.

posao i forex trgovanjeDa bi se neki posao smatrao prosperitetnim, što se podrazumeva kao prefiks profitabilnosti na duže staze, pre svega treba ga sagledavati na komleksan način, a to podrazumeva valjanost poslovne ideje, projekciju njene isplativosti i prosperiteta, profitabilnost kroz razvojni proces i kao rezultat zadovoljstvo i nadograđujući karakter svih nositelja posla, ondosno svih subjekata koji su funkcionalno angažovani kako bi se obavio posao. Drugim rečima, posao i poslovna politika moraju imati razvojni karakter u skladu sa savremenim napretkom društva u celini. Činjenica je da se poslednjih deset godina savremeno poslovanje ne može zamisliti bez primene najsavremenijih tehnoloških procesa, koje prate adekvatne zakonske regulative, kao i najmodernijih načina komunikacije. Jedan od vodećih poslova na svetu koji u potpunosti ima sve navedene elemente je forex biznis, trgovanje na globalnom finansijskom tržištu. Forex biznis je posao budućnosti jer svojim svakodnevnim unapređivanjem instrumenata investiranja i razvojem poslovne politike, privlači sve veći broj učesnika širom sveta. Razvojna politika koju treba imati svaki posao treba se zasnivati na kodeksu poštovanja integriteta i osnovnih ciljeva poslovanja i njegovih nositelja, a jedan od takvih, koji se izdvaja u sferama najsavremenijih biznis ideja zasigurno je forex biznis. Kao temeljni nositelji ovog popularnog posla u svetu su forex brokeri ili brokerske kuće koje se bave unapređenjem, promocijom i realizacijom programa ovog načina poslovanja (vodeći kod nas je KapitalRS, vrlo zaslužan za edukativne i investicijske programe koje sprovodi uz angažovanje svog profesionalnog tima).

Posao, kakav je u suštini forex investiranje, sadrži sve trenutne potrebe savremenog društva. U tom smislu, investiranje na forexu osigurava mogućnost dobre zarade, a uz minimiziranje troškova poslovanja, koji su lako prepoznatljiv balast u mnogim poslovima. Forex biznis spada u one poslovne poduhvate koji zahtevaju potpunu nezavisnost i profesionalni integritet investitora, time što omogućava jednostavnu organizaciju poslovanja (radno vreme u okviru termina 24h/5 dana, veliki izbor investicijskih instrumenata bez ograničavajućih uslova u visini investicija i sl..). Budući da je Forex market koncipiran kao necentralizovano tržište pruža se velika mogućnost za kreativnost u sačinjavanju vlastitih strategija poslovanja, a sve to uz pomoć mnogih indikatora, pokazatelja koji prate svetska finansijska dešavanja. Shodno navedenom, forex trgovanje predstavlja vrlo unosan posao ne samo zbog svoje profitabilnosti, već i zbog svoje razvojne poslovne politike (konstantno unapređivanje profesionalnih platformi za rad, inovacije u sačinjavanju programa i automatizovanih sistema za trgovanje i dr..), A sve to ukupno stavlja ga u vodeći položaj kada je u pitanju savremeni posao.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *