Profitabilni poslovi

Share

profitabilni posloviSuvremen način života i poslovanja kategoriju profitabilni poslovi stavlja u prioritetni položaj. Profitabilni poslovi najčešće podrazumijevaju: berzansko poslovanje, odnosno, investiranje na financijskom tržištu. Naime, aktualna dešavanja na ekonomsko-političkom polju donijela su mnoštvo promjena poput vlasničke transformacije, akcionarstvo, razvoj investicionih fondova i slično. Proces privatizacije i vlasničke transformacije uspostavio je novi način investiranja putem ulaganja na burzi, a kao posljedica promjena koje su uvjetovale, prije svega, nove ekonomske kategorije itd.. Praktično, u procesu tranzicije i transformacije društvenog vlasništva u tržišnu ekonomiju i prelaska iz statusa samoupravljača u status dioničara je uvjetovalo da se burzovni poslovi prepoznaju kao profitabilni poslovi putem ulaganja na burzi. Prvi koraci ovakve tržišne ekonomije načinjeni su 1989. godine od kada se javljaju razni modeli privatizacije. Godine 1997. je donešen Zakon o svojinskoj transformaciji, a 2001. godine Zakon o privatizaciji i tako je obnovljeno akcionarstvo u Srbiji koje datira od tridesetih godina devetnaestog stoljeća. Točnije, prve ideje o kontroliranju kretanja vrijednosti novca u dalekoj prošlosti provodilo je Srpsko trgovačko udruženje, koje ima značajnu ulogu za razvitak cjelokupne srpski trgovine. Moglo bi se reći da se je takvo prestižno udruženje još u dalekoj prošlosti imalo sluha da su investiranje na berzi veoma profitabilni poslovi.

Profitabilni poslovi današnjice uglavnom podrazumijevaju poslovanje u bankarstvu, raznim vreste osiguranja i sličvo, dok se manje misli na industrijski i proizvodni sektor. Slična je situacija iu sektoru usluga, mada se manje često može govoriti o profitabilnim poslovima u svim sferama društvenog života, ali razmjerno poduzetničkom duhu. Međutim, svi profitabilni poslovi, a tako i berzansko poslovanje zahtijeva određena znanja, pored investicijske odlučnosti. Naime, trgovanje na burzi je moguće ostvariti isključivo posredstvom brokera, koji obavezno imaju licencu za obavljanje posredničkih poslova, a naravno i dozvolu za rad na tržištu kapitala. Licence i dozvole daje Komisija za vrijednosne papire, koja ujedno vrši kontrolu burzovnog poslovanja. Potpuno je prirodno da svaka špekulacija u profitabilnim poslovima mora biti pod strogom kontrolom, zato nije čudo što se investiranje na berzi kontrolira od strane državnih organa. Shodno tome, svaki potencijalni trgovac na burzi, bilo da je fizička ili pravna osoba, mora odabrati brokersku kuću posredstvom koje će ulagati na burzi. Odabir brokera se koherencija određenim kriterija o kojima ovisi uspješnost koju profitabilno poslovi imaju. Drugim riječima, profitabilnost investiranja je u direktnoj zavisnosti od valjanosti paketa usluga koji nude brokerske kuće svojim potencijalnim klijentima. Obzirom da su brokeri u pravilu članovi burza i specijalizirani poslovni subjekti za posredovanje u berzanskom poslovanju od njih se očekuje da su pouzdani u oblasti investicija. Ovo prije svega podrazumijeva visoku profesionalnost u poslovanju, a brokerska kuća treba biti pouzdana, informativna, poslovna i predusretljiva za sve zahtjeve klijenta. Budući da je svaki dioničar kao investitor ujedno vlasnik kapitala neke kompanije broker je dužan na transparentan način prezentira svoj način poslovanja sukladno zakonskom ragulativom i to prije nego što klijent donese investicijsku odluku, bilo da se radi o prodaji akcija na burzi ili o kupnji istih. Jasno je da vlasnički odnosi spadaju u kompleksnu kategoriju, a investiranje na berzi jedan vid poslova kojim se karakteriziraju profitabilni poslovi.

Pogledajte i koja je to najveća internet zarada i kako zaraditi novac u Srbiji.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *