Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

Tags: , , , , , , , , ,

Kako zaraditi novac u Hrvatskoj

kako-zaraditi-novac-u-hrvatskoj i forex trgovanjeKada se govori na temu – kako zaraditi novac u Hrvatskoj, najprije se pomisli na otvaranje nekog privatnog biznisa, što po klišeu najčešće znači otvaranje radnje za trgovinu i usluge tipa kioska brze hrane, trafike, frizersko-kozmetičkog salona ili pak prodavaonice za preprodaju krijumčarene robe iz zemalja s istoka gdje je roba prilično jeftina. Za one sa boljim ukusom i razvijenim vezama u zemljama zapadne europe, vizija posla sastoji u dopremanju robe sa popularnih pijaca Rima ili Beča u vrijeme popularnih rasprodaja, pa se fokus stavlja na platežno moćnije, a samim tim osiguravanje bolje zarade po pitanju – kako zaraditi novac u Hrvatskoj. U svakom slučaju, osnovna ideja se zasniva u nastojanju da se osigura posao u vlastitoj tvrtki i radi za vlastiti interes. Preduzimljiviji i oni koji imaju veći početni kapital najradije otvaraju restorane i kavane s vizijom da je to spoj lijepog i korisnog, a ne rijetko razlog tome je i mogućnost da se osigura cash-pay i najlakše dođe do obrta “živog novca”. Međutim, postavlja se dilema da li su adekvatni odgovori pronađeni postavljenom pitanju – kako zaraditi novac u Hrvatskoj, ako smo svjesni situacije osuvremenjivanja poslovnih sustava i globalnog napretka društva uopće. Ovo podrazumijeva, prije svega, detaljne pripreme i ozbiljne studije sagledavanja mogućnosti i prepreka do konačne odluke u odabiru načina za rješenje zadatka – kako zaraditi novac u Hrvatskoj. Konkretno je potrebno, da bi se otpočeo bilo koji biznis, ispitati potencijalno tržište, osigurati neophodan početni kapital, sačiniti detaljan poslovni plan, organizirati marketinšku strategiju, isprojektovati proizvodni proces, osigurati adekvatnu kadrovsku strukturu i dr.. Kada je riječ o kadrovima, shodno nezavidnoj situaciji u Hrvatskoj, to zahtijeva posebno angažiranje, budući da smo svjesni činjenice da u bilo kojoj tvrtki snaga ljudskog resora koji treba znati kako zaraditi novac u Hrvatskoj, predstavlja osnovnu pokretačku snagu. Što više, u velikoj mjeri se može poistovjetiti pojam profitabilnih investicija s odgovorom na pitanje – kako zaraditi novac u Hrvatskoj.

Dakle, ukoliko smo spremni za pokretanje vlastitog biznisa podrazumijeva se da smo pored početnog kapitala (za otvaranje najmanje radnje je potrebno oko par tisuća eura) predvidjeli i vrijeme za koje bismo počeli ubiramo plodove rada. Na žalost, nije rijedak primjer da se događa da se mnogi vrlo brzo preorijentiraju u svom poslovanju, uslijed propasti uložene investicije i lošeg vođenja posla. Praktično, svakodnevno se susrećemo s natpisima “lokal u pripremi” koji je do jučer bio prodavaonica galanterije, a danas je jedna u nizu mjenjačnica i sl.. Čest primjer je i čunjenica da se mnogi vlasnici lokala radije odlučuju da profitiraju od izdavanja nekretnine koju posjeduju, nego da i sami započnu neki od biznisa. Razloge za sve ovakve i slične pojave treba tražiti upravo u osuvremenjivanju poslovanja, kao iu tehnološkom i svakom drugom napretku društva i njegovih potreba. Prema tome, kako zaraditi novac u Hrvatskoj, postaje kompleksna tema koja objedinjuje rješavanje problema kao što su: organizacija vremena, smanjenje rizika poslovanja, ušteda u angažuvanju glomaznih kadrovskih struktura, ušteda smanjenjem kompliciranih administrativnih kategorija i drugo. Jedan od najprivlačnijih poslova u svijetu, a sve više i u Hrvatskoj, kotira se forex trgovanje, što predstavlja investiranje na međunarodnom financijskom tržištu gdje je internet zarada vrlo visoka.. Forex Market ima sve elemente suvremenog biznisa, jer tretira sve kategorije osuvremenjivanja poslovanja i poslovne komunikacije, tako da ujedno daje jednostavan odgovor na pitanje – kako zaraditi novac u Hrvatskoj? Kao jedna od navažnijih činjenica je da know how ili drugim riječima – kakozaraditi novac u Hrvatskoj rješava se izborom forex brokera posredsvom koga se trgujre na forex tržištu. Pored toga, za odpočinjanje ovog suvremenog biznisa potrebna su minimalna ulaganja, posebno ako se uzmu u obzir skupi poslovni prostori, visoke porezne obveze i drugi visoki troškovi poslovanja. Uobičajena internet konekcija i početni kapital prema vlastitim mogućnostima (forex brokeri najčešće ne uvjetuju visinu ulaga za otvaranje trgovinskog računa), zatim kvalitetna podrška pri trgovanju od strane profesionalnog tima forex brokera, sve su to elementi koji ovu vrstu biznisa preferenciraju kao jedan od najadekvatnijih rješenja pitanja – kako zaraditi novac u Hrvatskoj?. Posebnu pogodnost klijenti imaju u vidu pružanja usluge koja se zove leverage (kreditna potpora koja ne podliježe nikakvim kamatama i ekstra zaduživanju), što je od posebnog značaja ako smo svjesni da je mnogo polsovnih investicija danas upravo dodatno opterećeno visokim poreznim nametima, nerazmjerno visokim provizijama i ostalim dodatnim troškovima. Što više, vodeći svjetski forex brokeri (FXLider je vodeći u Hrvatskoj i našoj regiji) svojim klijentima osiguravaju nagrade u vidu bonusa i vrlo privlačnih poklon paketa kao stimilans za budući rad. Prema tome, kako zaraditi novac u Hrvatskoj dobiva i jednu novu konotaciju, a to je permanentna profesionalna podrška u poslovanju, kako početnicima, tako i iskusnim traderima.

Kada je forex biznis vizija rješenja problema kako zaraditi novac u Hrvatskoj, otišlo se i korak dalje, a odnosi se na sve one koji nemaju afiniteta i sposobnosti za trgovinu na forex marketu, ali bi da investiraju na najprofitabilnijem svjetskom tržištu, osiguravanjem tzv. manage account-a. To podrazumijeva tim profesionalaca, licenciranih investicijskih savjetnika i analitičara, koji potem upravljanih računa trguju u koris i za račun investitora na forex tržištu. Ovakvim načinom pristupa, omogućeno je svakom tko želi započeti posao investirajući na forex tržištu da posredstvom znanja profesionalaca ostvari profit tj. da vlastito poslovanje ostvari posredstvom tima koji zna kako zaraditi novac u Hrvatskoj.

Tags: , , , ,

Kako zaraditi novac na Forexu

Jedan od najaktualnijih problema današnjice je svakako nezaposlenost i kako zaraditi novac neophodan za život. To prije svega podrazumijeva naći adekvatan posao za zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih problema. Međutim, mnogo je slučajeva u kojima mjesečna primanja pri obavljanju svakodnevnih poslova nisu u dovoljnoj mjeri zadovoljavajuća, te je prije svega, mnogo veći problem kako zaraditi novac. Na žalost, većina zanimanja se nalazi u takozvanom inferiornom položaju kada je visina mjesečne zarade u pitanju, ali ima i onih koja osiguravaju daleko veće, čak veoma velike sume novca, shodno vrsti posla koja se obavlja.

kako-zaraditi-novac-na-forexuNaravno, uvijek postoji više načina da se problem zarade riješi, ali je svako malo onih koji se mogu pohvaliti svojim poslom kojim sebi mogu osigurati i dobaru zaradu i zadovoljstvo u zanimanju kojim se bave. To podrazumijeva da radite u svojoj struci iu okruženju koje vam prija, a također i sve ostalo što se odnosi na radno vrijeme, organizaciju slobodnog vremena, razne benificije i ostale pogodnosti. Međutim, danas kada je prioritet problema kako zaraditi pare, vrlo često se zanemaruju uvjeti zaposlenja, odnosno, vrlo često se pristaje na radno vrijeme koje je dulje od zakonom predviđenog, na noćni rad i rad po smjenama, a ne rijetko, na poslove neadekvatne profilu zaposlenog i razne druge anomalije koje u mnogim slučajevima prate situaciju visoke stopu nezaposlenosti.

Međutim, kako zaraditi novac, promatramo sa stanovišta da je zarada novca ujedno osiguranje financijske i ekonomske neovisnosti, au profesionalnom smislu i očuvanje osobnog integriteta pojedinca, tada se problem zapošljavanja i pristojne zarade novca može rješavati samo u uvjetima suvremenog načina poslovanja. To podrazumijeva izlaženje iz poslovnih klišea, konvencijalnih zanimanja i načina upošljavanja radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa suvremenog biznisa. Najprofitabilniji poslovi u svijetu sve manje koriste ograničavajuće vremenske intervale za obavljanje poslovnih zadataka, brišu prostorne i vremenske granice u organizacijskim formama i komunikaciji. Globalizacija je uzela maha u većini svjetski priznatih biznisa, a posebno u konglomeratima menadžerije, marketinškim gigantskim koorporacijama i slično. U ovakvim slučajevima se problem kako zaraditi novac rješava programskim sustavima na visokom tehnološkom nivou koji se jednostavno nazivaju know-how. Jedan od takvih poslova je zasigurno Forex biznis (Foreign Exchange Market), koji predstavlja trgovanje na svjetskom financijskom tržištu, gdje se trguje valutama i ostalim investicijskim instrumentima (dionice svjetskih kompanija, plameniti metali, nafta i dr..). Forex Trading pruža mogućnost zarade velikih suma novca u relativno kratkom vremenskom razdoblju, što zavisi od afiniteta i znanja trejdera i svakako predstavlja dobar primjer pronalaženja adekvatnog posla koji ujedno rješava problem – kako zaraditi novac.

Da bi se bavilo forex biznisom dovoljno je obratiti se forex brokeru čija se uloga sastoji u organiziranju forex poslovanja i komunikaciji s klijentima-trejderima. Praktično, podrška koju pružaju profesionalni forex timovi podrazumijeva, između ostalog, savjetodavnu ulogu (licencirani analitičari i stručni suradnici iz područja investicijskog ulaganja), organiziranje edukativnih programa (seminari i Webinari), kao i sve druge usluge koje bi bile od pomoći onima koji se pitaju , kako zaraditi novac na forexu. Osim toga, za sve zainteresirane investitore kji svibnju vremena ili afiniteta prema forex trgovini osiguravaju se takozvani manage accounts (upravljani računi) sa potpunim uvidom u poslovne odluke specijaliziranih forex timova koji trguju u ime zainteresiranog investitora. U svakom slučaju, forex trgovina je vrlo profitabilan posao, bilo da samostalno trgujete ili da investirate posredstvom manage accounts-a, a ujedno i adekvatan odgovor na pitanje – kako zaraditi novac.

Tags: , , ,

Najveća internet zarada

interet-zarada i forex trgovanjeRevolucija zvana internet kao i internet zarada odavno više nisu novina u društvenom životu i poslovanju. Gotovo da se više ne može zamisliti ni jedna oblast poslovne komunikacije bez primjene računala, a internet zarada je jedna u nizu najkvalitetnijih i najvažnijih primjena interneta u svijetu. Internet zarada je uzela veliki mah u mnogim poslovima, a prije svega u onim koji se odnose na trgovinu i to on line, a zahvaljujući prednostima koje internet pruža korisnicima informacija i drugih sadržaja. Naime, osim svakodnevne poslovne komunikacije (razmjena mailova u Korespodentske poslovima i slično), internet se u ogromnim razmjerima koristi u marketingu i komercijali, tako da  zarada preko interneta predstavlja veoma čestu pojavu i sve je prisutnija na globalnoj razini. Brzina i učinkovitost interneta sve više postaje gotovo nezamjenljiv medij prijenosa informacija, raznih korisničkih servisa i svega onoga što je do sada usporavalo i otežavalo uobičajene konvencijalne načine trgovine. Što više, formiraju se moćni marketinški internet trendovi, marketing strategije, upravljanje društvenim medijima putem interneta i dr..

Poznat je i podatak da Srbija zauzima treće mjesto u Europi po broju korisnika na Facebook-u i da svakodnevno raste broj korisnika interneta uopće, tako da nije iznenađujuća činjenica da je sve više i poslovnih kontakata, bilo da je riječ o jednostavnoj kupoprodaji usluga i prioizvoda ili o složenom obliku on line biznisa. Upravo su to načini da se ostvari internet zarada, odnosno da se raznovrsna primjena interneta iskoristi na najbolji, tj.. profitabilan način. U složene internet poslove se svrstavaju oni poslovi koji podrazumijevaju komunikaciju i suradnju na globalnoj razini, što je ujedno i osnovna prednost interneta kao medijskog nositelja. U takve poslove zasigurno se svstavaju forex biznis, odnosno trgovina na međunarodnom financijskom tržištu. Razlog navođenja ovog primjera odgovara nepobitnoj činjenici da je forex trgovanje doživjelo neslućene razmjere i ekspanziju u svijetu, upravo zahvaljujući širokoj primjeni interneta. Ništa manje nije važna ni činjenica da je forex biznis danas poznat kao jedan od najprofitabilnijih u svijetu, odnosno da pruža mogućnost da se ostvari jedna od najvećih internet zarada. Drugim riječima, može se govoriti o uzajamnoj veoma tijesnoj povezanosti forex trgovine i interneta, što ujedno predstavlja dobar primjer savršenog spoja u sveri suvremenog poslovanja na globalnoj razini. Internet zarada je prepoznatljiva kategorija iu drugim područjima poslovanja, gdje se primjenom suvremene tehnologije teži ka razvoju novih oblika komunikacije prilagođavanjem već postojećim poslovnim strategijama, poput on line casina i sličnog. I dok je ovdje riječ o brzoj i lakoj zaradi veoma primamljivoj i prijemčivoj ogronmom broju korisnika, forex biznis ipak predstavlja jednu složenu poslovnu strategiju budućnosti koja zahvaljujući znanstvenim disciplinama (psihološka i tehnička analiza prije svega, kao i poznavanje oblasti finansijakih kategorija) zaista predstavlja dobru perspektivu za internet zaradu na duže staze. Dakle, slobodno se može reći da je forex biznis najprofitabilnija internet zarada budućnosti, a to proizlazi iz razvojne politike na globalnoj razini koju ova vrsta posla provodi zahvaljujući primjeni najsuvremenijih tehnoloških sustava u radu. Na forex marketu se trguje najunosnijim investicijskim instrumentima poput zlata i nafte, akcijama najvećih svjetskih kompanija i sl.. što samo po sebi govori o popularnosti i unosnosti ovog posla. Ujedno je poznato, da burza novca i drugih derivata spadaju u najprofitabilnije investicije u svijetu, tako da internet zarada na ovakav način pruža modućnost zarade velike količine novca, ako ne i najveće.

Ono što je svakako i najzanimljivije u vezi sa forex trgovanjem je dostupnost svakom korisniku interneta, bez razlike, jer ne zahtijeva nikakve posebne uvjete i ne postavlja nikakva ograničenja u radu. Praktično, da biste se uključili u forex trgovanje i na taj način vam bila dostupna internet zarada, potrebno i dovoljno je imati osnovna znanja i vještine rada na računalu, početni kapital od samo par stotina eura. Time je vaša internet zarada omogućena uz posredstvo nekog od forex brokera koji će vas na lak i jednostavan način uputiti u svijet investicija, jer se forex trgovanje sastoji od komunikacije na svjetskom financijskom tržištu putem elektronske platforme koju za samo par minuta, uz instrukcije i potporu svog forex brokera možete instalirati na svom kompjuteru. Ako pri tom uzmemo u obzir prednosti samog načina poslovanja na forex-u (stalna podrška i konzultantske usluge forex brokera, besplatna edukacija na demo računima i webinara, poslovanje bez dodatnih troškova i provizije, besplatne vijesti i set programskih sustava za trgovanje tzv. Expert Advisors i dr.. što je paket usluga jednog od vodećih brokera u našoj regiji – FXLider-a), forex trgovina je postala potpuno realna i pristupačna stvar koja donosi veliki profit, odnosno mogućnost koja se zove internet zarada.

Tags: , , ,

Dodatni posao

Uslijed problema nastalih kao posljedica ekonomske krize, dodatni posao je potreba većine građana kao i večito pitanje kako zaraditi novac. Činjenica je da je i velika nezaposlenost stanovništva prisutna, ali je također alarmantan i podatak da većina poslova ne osigurava dovoljnbo visoke zarade, tako da i stalno zaposleni često obavljaju i neki dodatni posao. Ovo se najprije odnosi na zadovoljenje osnovnih, egzistencijalnih potreba ljudi, gdje dodatni posao obično pridonosi popunjavanju mjesečnog proračuna građana, ali ima i primjera gdje dodatni posao osigurava i dodatna sredstva za zadovoljenje potreba sekundarnog tipa. U tu skupinu spadaju potrebe koje podrazumijevaju kvalitativne komponente života društvene zajednice, kao što su zabava, razonoda, putovanja i sl.. Međutim, često dodatni posao degradira pojedinca, odnosno njegov status, a najčešće u pogledu dužine radnog vremena potrebnog za obavljanje tog posla, a na štetu vremena potrebnog za odmor i revitalizaciju. Sve to izravno negativno utječe na kvalitetu života, tako da dodatni posao postaje fenomen današnjice koji se višestruko može razmatrati.

dodatni-posao i forex trgovanjeDodatni posao je uglavnom u skladu s afinitetom i sposobnošću pojedinca, ali ovisi i od ponude tj.. pronalaženja mogućnosti za dodatni posao i okruženja u kome živimo. U svakom slučaju, svaki dodatni posao treba ispuniti određene uvjete kako bi imao smisla i opravdanost rada, kao što su:

  • Mogućnost dobre organizacije koja dalje podrazumijeva razmjeran odnos između kvalitete i kvaniteta posla koji se obavlja;
  • Radno vrijeme ne bi trebalo biti duže od četiri sata (dodatni posao) i na takav način osiguralo neophodno vrijeme za odmor i revitalizaciju;
  • Mogućnost adekvatne zarade što bi ujedno imalo i stimulativno djelovanje, posebno ako se uzme u obzir priroda radne aktivnosti koju zahtijeva angažiranje kao što je dodatni posao.

U praksi je malo teže ispuniti navedene kopmponente ili bar ne u potpunosti, posebno ako se radi o kategoriji kao što je dodatni posao. Najveći problem predstavlja organizacija za obavljanje posla, a posebno ako se ima u vidu problem usklađivanja radnog vremena prema rasporedu rada iz redovitog zanimanja. Naravno, dodatni posao se može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, au skladu sa dnevnim obvezama ili prema vlastitim željama. Dodatni posao bi trebalo da nam osigura adekvatnu zaradu ili bar pristojan prihod dostojan žrtvi dopunskog angažiranja na račun slobodnog vremena. Međutim, u moru zanimanja koja se svakodnevno nude, rijetko se postiže ispunjenje svih željenih uvjeta. Kao dodatni posao iz domene suvremenog poslovanja izdvaja se forex trejding obzirom da u najvećoj mjeri ispunjava sve uvjete prethodno navedene. U forex trgovanju ne samo da je moguće organizirati rad kao dodatni posao, a prema vlastitom dnevnom rasporedu (forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u tjednu), već je i vrlo fleksibilna duljina vremenskog intervala koja je potrebna za trgovanje (ovisi o vrsti trgovca i njegovih afiniteta u radu). Dakle, forex trgovanje ima fleksibilan način poslovanja promatrano sa više aspekata koji ga određuju, poput izbora stalnog ili povremenog zanimanja. Osim navedenog, kao najvažnije treba istaknuti i mogućnost dobre zarade kakvom se može okarakterizirati malo koji dodatni posao.

Tags: , , , ,

Forex Trading kao najprofitabilniji biznis

Najčešća preokupacija ljudi je kako započeti biznis i zaraditi dovoljno novca u eri velike stope nezaposlenosti kao najvećeg problema društvenih zajednica većine zemalja u svijetu. Međutim, nije pitanje samo kako započeti, već i koji biznis treba odabrati, a da se ujedno osigurati prosperitet pojedinca i društva, ako se svakodnevno susrećemo s primjerima da mnogi poslovi nisu donijeli odgovarajući profit, što na kraju obično rezultira nestajanjem istih. Nije rijedak primjer da se gotovo svakodnevno susrećemo sa situacijama da se gase male radnje poduzetnika, čak i čitave industrijske i druge proizdnje malih i srednjih poduzeća, dok o velikim gigantima prošlog stoljeća nije diskutabilno ni govoriti o mjeri u kojoj je ta vrsta biznisa pretrpjela svoj povijesni i tehnočloški prevrat. Drigim riječima, profitabilni biznis današnjice, ali i skorije budućnosti, prije svega treba imati inovatorski komponentu i da prati razvoj suvremenog tehnološkog procesa, kao i nadgradnju prema najsuvremenijim biznis trendovima. Naravno, osnovne razlike koje se uočavaju kada se vrši upoređivanje po profitabilnosti, sastoje se u sagledavanju je li biznis započet iz kvalitetne ideje i da li ima razvojnu politiku u skladu sa suvremenim trendovima poslovanja. Jednako važno je da li biznis ima svojstvo primjenjivosti i prilagodljivosti sustavu svjetskog gospodarskog razvoja. Zato je od presudne važnosti za svaki biznis utvrđivanje činjenica koje se odnose na postavljanje koncepta poslovanja, izvršenja prethodnih i potrbnih analiza potencijalnog tržišta, izbor i primjenu odgovarajućih tehnologija, odabir kadrova uz permanent edukaciju i usavršavanja, predviđanja i utemeljivanje neophodnih sustava kontrole i druge važne komponente .

biznis i forex trgovanjeSuvremeni biznis koji podrazumijeva pokretanje bilo kojeg posla ima prije svega za zadatak da riješi probleme dešavanja iz domena opće poslovne situacije:

  • Uočavanje problema otežanog pokretanja industrije i gospodarskih tokova uopće (zastarjela metodologija procesa proizvodnje, balast zastarjelih kadrova i prevaziđena masivna tehnologija);
  • Potreba organiziranja edukativnih programa i prekvalifikacija radno sposobnog stanovništva (tečajevi i škole za obuku, reorganizaciju kadrovskih profila);
  • Profesionalno usmjeravanje mladih naraštaja prema aktualnim i suvremenim potrebama i poslovnim mogućnostima (znanstveno-popularni programi obrazovanja i profesionalnog usavršavanja) – pripreme za naprednije organizirani biznis;
  • Prilagodba biznis ideja promjenama na globalnom planu koje se odnose na svjetske energentske resurse, geopolitičku situaciju u regiji i svijetu upšte i dr..).

Prosperitet biznisa, kao kompleksne kategorije, mjerilo je njegove valjanosti i obnovljivosti, a podrazumijeva dobru zaradu što je istovremeno jedan od uvjeta opstanka. To se ogleda u osnovnoj komponenti da višak ostvarenog kapitala služi daljnjem razvojnom programu, a razvojna politika koju treba da posjeduje savki profitabilni biznis mora biti zasnovana na kodeksu poštovanja integriteta i osnovnih ciljeva poslovanja, au skladu sa tendencijama suvremenog poslovanja. Jedan od takvih, koji je prepoznat u mnoštvu suvremenih biznis koncepata u svjetskim razmjerima je forex biznis. Osnovni nositelji ovog suvremenog posla su forex brokeri ili brokerske kuće koje se bave unapređivanjem, promocijom i realizacijom programa ovog načina poslovanja. Vodeća forex kuća kod nas iu regionu je FXLider sa svojim visoko profesionalnim timom, inače vrlo zaslužna za edukativne i investicijske poduhvate koje uspješno provodi. Inače, suština forex investiranja sastoji se od elemenata koji u potpunosti podražavaju aktualne potrebe suvremenog društva. U tom smislu, forex investiranje kao biznis suvremenog društva, prije svega osigurava mogućnost dobre zarade uz maksimalno smanjenje troškova poslovanja i nepotrebnih rizika. Forex biznis spada u one biznis kategorije koje zahtijevaju potpunu neovisnost i profesionalni integritet investitora, posebno u smislu organizacije poslovanja (radno vrijeme u okviru termina 24h/5dana, izbor mnogobrojnih investicijskih instrumenata, bez ograničavajućih uvjeta u visini investicija i sl..). Budući da je forex biznis koncipiran kao necentralizovano tržište to pruža veliku mogućnost za kreativnost u sačinjavanju vlastite strategije poslovanja što je omogućeno uz pomoć platforme za rad u visokoj tehnologiji za praćenje dešavanja na globalnom financijskom tržištu.

Shodno navedenom, forex predstavlja vrlo unosan posao ne samo zbog mogućnosti velike zarade, već i zbog svoje poslovne politike (suvremene razvojne strategije, jedna od najpoznatijih je “traderi za tradera” i dr..), Što je odlika koju treba imati svaki suvremeni biznis .

Tags: , , ,