Biznis

Share

biznisZapočeti vlastiti posao koji može doneti zadovoljavajuću zaradu, posebno u situaciji kada je nezaposlenost kategorija koja ima permanentan rast, predstavlja veliki izazov. U svakom slučaju, biznis je preokupacija, jednako snažna za velike investitore kao i za male preduzetnike, odnosno sve one koji imaju u planu da se odvaže na polju finansija. Izazov se sastoji u najvećoj meri u pitanju kako započeti ili bolje reći koji biznis treba odabrati. Problem koji se suprotstavlja ideji o tome je činjenica da se svakodnevno susrećemo s primerima da mnogi poslovi nisu doneli odgovarajući profit, šta više, bez perspektive rezultiraju gašenjem čitavih preduzeća, pa i velikih kompanija. Zatvaranje malih radnji individualnih preduzetnika, gašenje većih proizvođačkih procesa u okviru malih i srednjih preduzeća, uglavnom su rezultat otežanih uslova poslovanja. Ovi uslovi u većini slučajeva se odnose na primenu prevaziđenih tehnoloških procesa, na izostanak primene savremenih trendova poslovanja. Prema tome, moglo bi se zaključiti da savremen način poslovanja podrazumeva biznis s perspektivom za dalji razvoj, visokim profitom i optimalnim radnim okruženjem. Da bi biznis postigao navedene komponente potrebno je svojim inovatorskim poduhvatom razrešiti probleme kao što su: uočavanje otežanog pokretanja globalnih industrijskih i drugih procesa (zastarela metodologija procesa proizvodnje, balast zastarelih kadrova i prevaziđena masivna tehnologija), neophodnost organizovanja edukativnih programa (edukacija i škole za obuku, reorganizaciju kadrovskih profila) i profesionalno usmeravanje kadrova prema aktuelnim potrebama i poslovnim mogućnostima (naučno-popularni programi obrazovanja i profesionalnog usavršavanja).

Ako se biznis posmatra kao kompleksna kategorija osnovno merilo uspešnosti je u najvećoj meri odlika perspektive, a za to je neophodna profitabilnost, odnosno, dobra zarada što je istovremeno jedan od uslova opstanka posla. To znači da se višak ostvarenog kapitala investiranjem ulaže u dalji razvojni program. Razvojna politika koju treba slediti svaki profitabilni biznis mora biti zasnovana na kodeksu poštovanja integriteta i osnovnih ciljeva poslovanja, a u skladu sa tendencijama savremenog poslovanja. Forex biznis je dobar primer u mnoštvu savremenih biznis koncepata u svetu finansija. Forex brokeri ili brokerske kuće koje posreduju u ovom biznisu rade na unapređivanju, promociji i realizaciji programa investiranja. Vodeći forex broker u našoj zemlji je KapitalRS čiji profesionalni tim pruža podršku u trgovanju brojnim trejdera. Budući da je suština forex investiranja u potpunosti podržava elemente savremenog poslovanja, forex investiranje važi za vrlo unosan biznis savremenog društva. Pre svega osigurava mogućnost dobre zarade uz maksimalno smanjenje troškova poslovanja, a kao popularan biznis spada u one kategorije koje zahtevaju potpunu nezavisnost i profesionalni integritet investitora. Karakterišu ga, mogućnost organizacije radnog vremena u terminu 24h/5 dana, kao i izbor mnogobrojnih investicijskih instrumenata bez ograničavanja visine investicija i sl.. Forex biznis ima koncepciju necentralizovanog tržišta što praktično trgovcima omogućava kreativnost u strategiji poslovanja. Elektronske profesionalne platforme za rad u visokoj tehnologiji koriste se za praćenje dešavanja na globalnom finansijskom tržištu i pružaju jednostavnost u poslovanju. Dakle, forex biznis predstavlja vrlo unosan posao ne samo zbog mogućnosti velike zarade, već i zbog savremene razvojne politike, a to je preduslov koji treba da ispuni svaki savremen biznis.

Saznajte šta je to Forex trgovanje i koji su to profitabilni poslovi.

Tags: , ,

Share

Honorarni poslovi kod kuće

Share

honorarni poslovi od kuceIako honorarni poslovi kod kuće nailaze na mnogobrojne prepreke finansijski efekat često može biti mnogo veći u odnosu na poslove koji se obavljaju iz redovnog radnog odnosa. Jedan od takvih poslova koji se može obavljati i kao osnovni biznis, ali i kao honorarni posao je Forex biznis. Forex trgovanje spada u investicijske poslove koji se obavljaju na specifičan način, odnosno, ne zahteva nikakve posebne uslove za osnivanje biznisa, a posebno ne administrativne procedure. Posredstvom forex brokera sav posao je moguće obavljati u kućnom ambijentu što ima svoje ogromne prednosti. Naravno, opšte posmatranje brojnih prednosti kada su u pitanju honorarni poslovi kod kuće može se sagledati u više značajnih celina. U najvažnije spadaju:
Honorarni poslovi kod kuće pružaju mogućnost da se mnogo toga nauči na planu vlastitih finansija (honorarac često nema redovna primanja ili su ona nedovoljna, što ga dalje prisiljava da razumno štedi i troši, a često razmišlja o nekom vidu investiranja i sačinjavanju plana izvesnijoj budućnosti);
Kada se obavljaju honorarni poslovi kod kuće često se naprave značajne uštede na čuvanju dece kao i ne malih i neizbežnih troškova u većini porodice;
Ušteda na odevanju koje često zahteva posebne uslove kod većine zanimanja (propisani dress code u većini kompanija i slično);
Uštede za odlazak i povratak s posla, održavanju automobila (automobil svakako manje trpi amortizaciju i stvara daleko manje troškove održavanja, parkiranja i drugo ukoliko se obavljaju honorarni poslovi kod kuće što zahteva manju njegovu svakodnevnu upotrebu);
Honorarni poslovi kod kuće su u suštini bolje plaćeni od poslova u kompaniji jer je poslodavac oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na mesečnoj osnovi;
Olakšicu sigurno predstavlja i nezavisnost od udaljenosti kompanije za koju radimo, odnosno, često to može biti i kompanija iz inostranstva ili sa sedištem u nekom drugom mestu. Drugim rečima, honorarni poslovi kod kuće ne pretpostavljaju problem tipa udaljenosti mesta stanovanja od kompanije za koju radimo;
Honorarni poslovi kod kuće pružaju potpunu fleksibilnost u organizovanju radnog vremena, ali i mogućnost naplate usluga skladno provedenim vremenom potrebnom da bi se posao obavio (fleksibilnost u dogovoru sa poslodavcem skladno njegovim potrebama i mogućnostima onog koji obavlja honorarni posao);
Honorarni poslovi kod kuće mogu biti iz raspona hobija ili posebnih interesa onoga koji ih obavlja, što stvara dopunski stimulans u radu;
Povećanje plate, odnosno ugovorenih primanja se dogovorno mnogo lakše može postići mimo globalnih propisa prema planskoj sistematizaciji radnih mesta u kompanijama (koja se najčešće obavlja jednom godišnje ili kvartalno, a ponekad i kolektivnom stimulacijom) ili se jednostavno može postići većim radom ukoliko je rad normiran.
Honorarni poslovi kod kuće imaju prednosti nad poslovima iz redovnog radnog odnosa jer postoji mogućnost eliminacije neželjenih komunikacija i sličnih društvenih anomalija u poslovnom okruženju. Osim toga, neprocenjive su mogugućnosti da se upravlja uspostavljanjem poznanstava, stvaranjem pozitivnih referenci za budući rad, prisan i kvalitetan odnos sa saradnicima i klijentima i tome slično. Nije zanemariva činjenica da kada se obavljaju honorarni poslovi kod kuće više vremena ostaje za druženje s prijateljima, a posebno sa članovima porodice. Možda naizgled manje važno, ali povoljnost da se možemo kvalitetnije hraniti u vlastitom domu kao zamenu za topli obrok često s malo vremena predviđenog za pauzu predstavlja jednu svojevrsnu povoljnost kada su u pitanju honorarni poslovi kod kuće. Povrh svega, pitanje odnosa s pretpostavljenima je poseban kuriozitet ovakvog načina rada, jer jednostavno ili nema šefa ili ga u najmanjem možemo zameniti izborom druge kompanije za koju ćemo obavljati buduće honorarne poslove kod kuće.

Pogledajte još ideja kako zaraditi novac i koji su to profitabilni poslovi.

Tags: , , , , ,

Share

Kako zaraditi novac u Srbiji

Share

Kada se govori na temu – kako zaraditi novac u Srbiji, najpre se pomisli na otvaranje nekog privatnog biznisa, što po klišeu najčešće znači otvaranje radnje za trgovinu i usluge tipa kioska brze hrane, trafike, frizersko-kozmetičkog salona ili pak prodavaonice za preprodaju krijumčarene robe iz zemalja s istoka gde je roba prilično jeftina. Za one sa boljim ukusom i razvijenim vezama u zemljama zapadne Evrope, vizija posla sastoji se u dopremanju robe sa popularnih pijaca Rima ili Beča u vreme popularnih rasprodaja, pa se fokus stavlja na platežno moćnije, a samim tim osiguravanje bolje zarade po pitanju – kako zaraditi novac u Srbiji. U svakom slučaju, osnovna ideja se zasniva u nastojanju da se osigura posao u vlastitoj kompaniji i radi za vlastiti interes. Preduzimljiviji i oni koji imaju veći početni kapital najradije otvaraju restorane i kafane s vizijom da je to spoj lepog i korisnog, a ne retko razlog tome je i mogućnost da se osigura cash-pay i najlakše dođe do obrta “živog novca”. Međutim, postavlja se dilema da li su adekvatni odgovori pronađeni postavljenom pitanju – kako zaraditi novac u Srbiji, ako smo svesni situacije osavremenjivanja poslovnih sistema i globalnog napretka društva uopšte. Ovo podrazumeva, pre svega, detaljne pripreme i ozbiljne studije sagledavanja mogućnosti i prepreka do konačne odluke u odabiru načina za rešenje zadatka – kako zaraditi novac u Srbiji. Konkretno je potrebno, da bi se otpočeo bilo koji biznis, ispitati potencijalno tržište, osigurati neophodan početni kapital, sačiniti detaljan poslovni plan, organizovati marketinšku strategiju, isprojektovati proizvodni proces, osigurati adekvatnu kadrovsku strukturu i dr.. Kada je reč o kadrovima, shodno nezavidnoj situaciji u Srbiji, to zahteva posebno angažovanje, budući da smo svesni činjenice da u bilo kojoj kompaniji snaga ljudskog resora koji treba znati kako zaraditi novac u Srbiji, predstavlja osnovnu pokretačku snagu. Šta više, u velikoj meri se može poistovetiti pojam profitabilnih investicija s odgovorom na pitanje – kako zaraditi novac u Srbiji.

Dakle, ukoliko smo spremni za pokretanje vlastitog biznisa podrazumeva se da smo pored početnog kapitala (za otvaranje najmanje radnje je potrebno oko par hiljada evra) predvideli i vreme za koje bismo počeli da ubiramo plodove rada. Na žalost, nije redak primer da se događa da se mnogi vrlo brzo preorijentišu u svom poslovanju, usled propasti uložene investicije i lošeg vođenja posla. Praktično, svakodnevno se susrećemo s natpisima “lokal u pripremi” koji je do juče bio prodavnica galanterije, a danas je jedna u nizu menjačnica i sl.. Čest primer je i činjenica da se mnogi vlasnici lokala radije odlučuju da profitiraju od izdavanja nekretnine koju poseduju, nego da i sami započnu neki od biznisa. Razloge za sve ovakve i slične pojave treba tražiti upravo u osavremenjivanju poslovanja, kao i u tehnološkom i svakom drugom napretku društva i njegovih potreba. Prema tome, kako zaraditi novac u Srbiji, postaje kompleksna tema koja objedinjuje rešavanje problema kao što su: organizacija vremena, smanjenje rizika poslovanja, ušteda u angažovanju glomaznih kadrovskih struktura, ušteda smanjenjem komplikovanih administrativnih kategorija i drugo. Jedan od najprivlačnijih poslova u svetu, a sve više i u Srbiji, kotira se forex trgovanje, što predstavlja investiranje na međunarodnom finansijskom tržištu gde je internet zarada vrlo visoka.. Forex Market ima sve elemente savremenog biznisa, jer tretira sve kategorije osavremenjivanja poslovanja i poslovne komunikacije, tako da ujedno daje jednostavan odgovor na pitanje – kako zaraditi novac u Srbiji? Kao jedna od navažnijih činjenica je da know how ili drugim rečima – kako zaraditi novac u Srbiji rešava se izborom forex brokera posredsvom koga se trgujre na forex tržištu. Pored toga, za otpočinjanje ovog savremenog biznisa potrebna su minimalna ulaganja, posebno ako se uzmu u obzir skupi poslovni prostori, visoke porezne obaveze i drugi visoki troškovi poslovanja. Uobičajena internet konekcija i početni kapital prema vlastitim mogućnostima (forex brokeri najčešće ne uslovljavaju visinu uloga za otvaranje trgovinskog računa), zatim kvalitetna podrška pri trgovanju od strane profesionalnog tima forex brokera, sve su to elementi koji ovu vrstu biznisa preferenciraju kao jedan od najadekvatnijih rešenja pitanja – kako zaraditi novac u Srbiji?. Posebnu pogodnost klijenti imaju u vidu pružanja usluge koja se zove leverage (kreditna potpora koja ne podleže nikakvim kamatama i ekstra zaduživanju), što je od posebnog značaja ako smo svesni da je mnogo poslovnih investicija danas upravo dodatno opterećeno visokim poreznim nametima, nesrazmerno visokim provizijama i ostalim dodatnim troškovima. Šta više, vodeći svetski forex brokeri (KapitalRS je vodeći u Srbiji) svojim klijentima osiguravaju nagrade u vidu bonusa i vrlo privlačnih poklon paketa kao stimilans za budući rad. Prema tome, kako zaraditi novac u Srbiji dobija i jednu novu konotaciju, a to je permanentna profesionalna podrška u poslovanju, kako početnicima, tako i iskusnim trgovcima.

Kada je forex biznis vizija rešenja problema kako zaraditi novac u Srbiji, otišlo se i korak dalje, a odnosi se na sve one koji nemaju afiniteta i sposobnosti za trgovinu na forex marketu, ali bi da investiraju na najprofitabilnijem svetskom tržištu, osiguravanjem tzv. manage account-a. To podrazumeva tim profesionalaca, licenciranih investicijskih savetnika i analitičara koji pružaju tehničku podršku na forex tržištu. Ovakvim načinom pristupa, omogućeno je svakom ko želi započeti posao investirajući na forex tržištu da posredstvom znanja profesionalaca ostvari profit tj. da vlastito poslovanje ostvari posredstvom tima ljudi.

Tags: , , , ,

Share

Kako zaraditi novac na Forexu

Share

Jedan od najaktuelnijih problema današnjice je svakako nezaposlenost i kako zaraditi novac neophodan za život. To pre svega podrazumeva naći adekvatan posao za zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih problema. Međutim, mnogo je slučajeva u kojima mesečna primanja pri obavljanju svakodnevnih poslova nisu u dovoljnoj meri zadovoljavajuća, te je pre svega, mnogo veći problem kako zaraditi novac. Na žalost, većina zanimanja se nalazi u takozvanom inferiornom položaju kada je visina mesečne zarade u pitanju, ali ima i onih koja osiguravaju daleko veće, čak veoma velike sume novca, shodno vrsti posla koja se obavlja.

kako-zaraditi-novac-na-forexuNaravno, uvek postoji više načina da se problem zarade reši, ali je svako malo onih koji se mogu pohvaliti svojim poslom kojim sebi mogu osigurati i dobru zaradu i zadovoljstvo u zanimanju kojim se bave. To podrazumeva da radite u svojoj struci i u okruženju koje vam prija, a takođe i sve ostalo što se odnosi na radno vreme, organizaciju slobodnog vremena, razne beneficije i ostale pogodnosti. Međutim, danas kada je prioritet problema kako zaraditi pare, vrlo često se zanemaruju uslovi zaposlenja, odnosno, vrlo često se pristaje na radno vreme koje je duže od zakonom predviđenog, na noćni rad i rad po smenama, a ne retko, na poslove neadekvatne profilu zaposlenog i razne druge anomalije koje u mnogim slučajevima prate situaciju visoke stope nezaposlenosti.

Međutim, kako zaraditi novac, posmatramo sa stanovišta da je zarada novca ujedno osiguranje finansijske i ekonomske nezavisnosti, a u profesionalnom smislu i očuvanje ličnog integriteta pojedinca, tada se problem zapošljavanja i pristojne zarade novca može rešavati samo u uslovima savremenog načina poslovanja. To podrazumeva izlaženje iz poslovnih klišea, konvencijalnih zanimanja i načina zapošljavanja radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa savremenog biznisa. Najprofitabilniji poslovi u svetu sve manje koriste ograničavajuće vremenske intervale za obavljanje poslovnih zadataka, brišu prostorne i vremenske granice u organizacijskim formama i komunikaciji. Globalizacija je uzela maha u većini svetski priznatih biznisa, a posebno u konglomeratima menadžerije, marketinškim gigantskim korporacijama i slično. U ovakvim slučajevima se problem kako zaraditi novac rešava programskim sistemima na visokom tehnološkom nivou koji se jednostavno nazivaju know-how. Jedan od takvih poslova je sigurno Forex biznis (Foreign Exchange Market), koji predstavlja trgovanje na svetskom finansijskom tržištu, gde se trguje valutama i ostalim investicijskim instrumentima (akcije svetskih kompanija, plemeniti metali, nafta i dr..). Forex Trading pruža mogućnost zarade velikih suma novca u relativno kratkom vremenskom razdoblju, što zavisi od afiniteta i znanja trejdera i svakako predstavlja dobar primer pronalaženja adekvatnog posla koji ujedno rešava problem – kako zaraditi novac.

Da bi se bavili forex biznisom dovoljno je obratiti se forex brokeru čija se uloga sastoji u organizovanju forex poslovanja i komunikaciji s klijentima-trejderima. Praktično, podrška koju pružaju profesionalni forex timovi podrazumeva, između ostalog, savetodavnu ulogu (licencirani analitičari i stručni saradnici iz područja investicijskog ulaganja), organizovanje edukativnih programa (seminari i Webinari), kao i sve druge usluge koje bi bile od pomoći onima koji se pitaju , kako zaraditi novac na forexu. U svakom slučaju, forex trgovina je vrlo profitabilan posao, a ujedno i adekvatan odgovor na pitanje – kako zaraditi novac.

Tags: , , ,

Share

Najveća internet zarada

Share

interet-zarada i forex trgovanjeRevolucija zvana internet kao i internet zarada odavno više nije novina u društvenom životu i poslovanju. Gotovo da se više ne može zamisliti ni jedna oblast poslovne komunikacije bez primene računara, a internet zarada je jedna u nizu najkvalitetnijih i najvažnijih primena interneta u svetu. Internet zarada je uzela veliki mah u mnogim poslovima, a pre svega u onim koji se odnose na trgovinu i to online, a zahvaljujući prednostima koje internet pruža korisnicima informacija i drugih sadržaja. Naime, osim svakodnevne poslovne komunikacije (razmena emailova u svakodnevnim poslovima i slično), internet se u ogromnim razmerama koristi u marketingu i komercijali, tako da  zarada preko interneta predstavlja veoma čestu pojavu i sve je prisutnija na globalnom nivou. Brzina i učinkovitost interneta sve više postaje gotovo nezamenljiv medij prenosa informacija, raznih korisničkih servisa i svega onoga što je do sada usporavalo i otežavalo uobičajene konvencijalne načine trgovine. Šta više, formiraju se moćni marketinški internet trendovi, marketing strategije, upravljanje društvenim medijima putem interneta i dr..

Poznat je i podatak da Srbija zauzima treće mesto u Evropi po broju korisnika na Facebook-u i da svakodnevno raste broj korisnika interneta uopšte, tako da nije iznenađujuća činjenica da je sve više i poslovnih kontakata, bilo da je reč o jednostavnoj kupoprodaji usluga i proizvoda ili o složenom obliku on line biznisa. Upravo su to načini da se ostvari internet zarada, odnosno da se raznovrsna primena interneta iskoristi na najbolji, tj.. profitabilan način. U složene internet poslove se svrstavaju oni poslovi koji podrazumevaju komunikaciju i saradnju na globalnom nivou, što je ujedno i osnovna prednost interneta kao medijskog nositelja. U takve poslove sigurno se svrstavaju forex biznis, odnosno trgovina na međunarodnom finansijskom tržištu. Razlog navođenja ovog primera odgovara nepobitnoj činjenici da je forex trgovanje doživelo neslućene razmere i ekspanziju u svetu, upravo zahvaljujući širokoj primeni interneta. Ništa manje nije važna ni činjenica da je forex biznis danas poznat kao jedan od najprofitabilnijih u svetu, odnosno da pruža mogućnost da se ostvari jedna od najvećih internet zarada. Drugim rečima, može se govoriti o uzajamnoj veoma tesnoj povezanosti forex trgovine i interneta, što ujedno predstavlja dobar primer savršenog spoja u sferi savremenog poslovanja na globalnom nivou. Internet zarada je prepoznatljiva kategorija i u drugim područjima poslovanja, gde se primenom savremene tehnologije teži ka razvoju novih oblika komunikacije prilagođavanjem već postojećim poslovnim strategijama, poput online casina i sličnog. I dok je ovde reč o brzoj i lakoj zaradi veoma primamljivoj i dostupnom ogromnom broju korisnika, forex biznis ipak predstavlja jednu složenu poslovnu strategiju budućnosti koja zahvaljujući naučnim disciplinama (psihološka i tehnička analiza pre svega, kao i poznavanje oblasti finansijskih kategorija) zaista predstavlja dobru perspektivu za internet zaradu na duže staze. Dakle, slobodno se može reći da je forex biznis najprofitabilnija internet zarada budućnosti, a to proizilazi iz razvojne politike na globalnom nivou koju ova vrsta posla sprovodi zahvaljujući primeni najsavremenijih tehnoloških sistema u radu. Na forex marketu se trguje najunosnijim investicijskim instrumentima poput zlata i nafte, akcijama najvećih svetskih kompanija i sl.. što samo po sebi govori o popularnosti i unosnosti ovog posla. Ujedno je poznato, da berza novca i drugih derivata spadaju u najprofitabilnije investicije u svetu, tako da internet zarada na ovakav način pruža mogućnost zarade velike količine novca, ako ne i najveće.

Ono što je svakako i najzanimljivije u vezi sa forex trgovanjem je dostupnost svakom korisniku interneta, bez razlike, jer ne zahteva nikakve posebne uslove i ne postavlja nikakva ograničenja u radu. Praktično, da biste se uključili u forex trgovanje i na taj način vam bila dostupna internet zarada, potrebno i dovoljno je imati osnovna znanja i veštine rada na računaru, početni kapital od samo par stotina evra. Time je vaša internet zarada omogućena uz posredstvo nekog od forex brokera koji će vas na lak i jednostavan način uputiti u svet investicija, jer se forex trgovanje sastoji od komunikacije na svetskom finansijskom tržištu putem elektronske platforme koju za samo par minuta, uz instrukcije i podršku svog forex brokera možete instalirati na svom kompjuteru. Ako pri tom uzmemo u obzir prednosti samog načina poslovanja na forex-u (stalna podrška i konsultantske usluge forex brokera, besplatna edukacija na demo računima i webinarima, poslovanje bez dodatnih troškova i provizije, besplatne vesti i set programskih sistema za trgovanje što je paket usluga jednog od vodećih brokera u našoj zemlji – KapitalRS-a), forex trgovina je postala potpuno realna i pristupačna stvar koja donosi veliki profit, odnosno mogućnost koja se zove internet zarada.

Tags: , , ,

Share

Dodatni posao

Share

Usled problema nastalih kao posledica ekonomske krize, dodatni posao je potreba većine građana kao i večito pitanje kako zaraditi novac. Činjenica je da je i velika nezaposlenost stanovništva prisutna, ali je takođe alarmantan i podatak da većina poslova ne osigurava dovoljno visoke zarade, tako da i stalno zaposleni često obavljaju i neki dodatni posao. Ovo se najpre odnosi na zadovoljenje osnovnih, egzistencijalnih potreba ljudi, gde dodatni posao obično pridonosi popunjavanju mesečnog proračuna građana, ali ima i primera gde dodatni posao osigurava i dodatna sredstva za zadovoljenje potreba sekundarnog tipa. U to spadaju potrebe koje podrazumevaju kvalitativne komponente života društvene zajednice, kao što su zabava, razonoda, putovanja i sl.. Međutim, često dodatni posao degradira pojedinca, odnosno njegov status, a najčešće u pogledu dužine radnog vremena potrebnog za obavljanje tog posla, a na štetu vremena potrebnog za odmor i revitalizaciju. Sve to negativno utiče na kvalitet života, tako da dodatni posao postaje fenomen današnjice koji se višestruko može razmatrati.

dodatni-posao i forex trgovanjeDodatni posao je uglavnom u skladu s afinitetom i sposobnošću pojedinca, ali zavisi i od ponude tj.. pronalaženja mogućnosti za dodatni posao i okruženja u kome živimo. U svakom slučaju, svaki dodatni posao treba da ispuni određene uslove kako bi imao smisla i opravdanost rada, kao što su:

  • Mogućnost dobre organizacije koja dalje podrazumeva srazmeran odnos između kvaliteta i kvantiteta posla koji se obavlja;
  • Radno vreme ne bi trebalo biti duže od četiri sata (dodatni posao) i na takav način osigurali bi neophodno vreme za odmor i revitalizaciju;
  • Mogućnost adekvatne zarade što bi ujedno imalo i stimulativno delovanje, posebno ako se uzme u obzir priroda radne aktivnosti koja zahteva angažovanje kao što je dodatni posao.

U praksi je malo teže ispuniti navedene komponente ili bar ne u potpunosti, posebno ako se radi o kategoriji kao što je dodatni posao. Najveći problem predstavlja organizacija za obavljanje posla, a posebno ako se ima u vidu problem usklađivanja radnog vremena prema rasporedu rada iz redovnog zanimanja. Naravno, dodatni posao se može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, a u skladu sa dnevnim obavezama ili prema vlastitim željama. Dodatni posao bi trebalo da nam osigura adekvatnu zaradu ili bar pristojan prihod dostojan žrtvi dopunskog angažovanja na račun slobodnog vremena. Međutim, u moru zanimanja koja se svakodnevno nude, retko se postiže ispunjenje svih željenih uslova. Kao dodatni posao iz domena savremenog poslovanja izdvaja se forex trgovanje, s obzirom da u najvećoj meri ispunjava sve uslove prethodno navedene. U forex trgovanju ne samo da je moguće organizovati rad kao dodatni posao, a prema vlastitom dnevnom rasporedu (forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u nedelji), već je i vrlo fleksibilna dužina vremenskog intervala koja je potrebna za trgovanje (zavisi od vrste trgovca i njegovih afiniteta u radu). Dakle, forex trgovanje ima fleksibilan način poslovanja posmatrano sa više aspekata koji ga određuju, poput izbora stalnog ili povremenog zanimanja. Osim navedenog, kao najvažnije treba istaknuti i mogućnost dobre zarade kakvom se može okarakterisati malo koji dodatni posao.

Tags: , , , ,

Share

Forex Trading kao najprofitabilniji biznis

Share

Najčešća preokupacija ljudi je kako započeti biznis i zaraditi dovoljno novca u eri velike stope nezaposlenosti kao najvećeg problema društvenih zajednica većine zemalja u svetu. Međutim, nije pitanje samo kako započeti, već i koji biznis treba odabrati, a da se ujedno osigura prosperitet pojedinca i društva, ako se svakodnevno susrećemo s primerima da mnogi poslovi nisu doneli odgovarajući profit, što na kraju obično rezultuje nestajanjem istih. Nije redak primer da se gotovo svakodnevno susrećemo sa situacijama da se gase male radnje preduzetnika, čak i čitave industrijske i druge proizvodnje malih i srednjih preduzeća, dok o velikim gigantima prošlog stoleća nije diskutabilno ni govoriti o meri u kojoj je ta vrsta biznisa pretrpela svoj istorijski i tehnološki prevrat. Drugim rečima, profitabilni biznis današnjice, ali i skorije budućnosti, pre svega treba imati inovatorsku komponentu i da prati razvoj savremenog tehnološkog procesa, kao i nadogradnju prema najsavremenijim biznis trendovima. Naravno, osnovne razlike koje se uočavaju kada se vrši upoređivanje po profitabilnosti, sastoje se u sagledavanju je li biznis započet iz kvalitetne ideje i da li ima razvojnu politiku u skladu sa savremenim trendovima poslovanja. Jednako važno je da li biznis ima svojstvo primenjivosti i prilagodljivosti sistemu svetskog ekonomskog razvoja. Zato je od presudne važnosti za svaki biznis utvrđivanje činjenica koje se odnose na postavljanje koncepta poslovanja, izvršenja prethodnih i potrebnih analiza potencijalnog tržišta, izbor i primenu odgovarajućih tehnologija, odabir kadrova uz permanentnu edukaciju i usavršavanja, predviđanja i utemeljivanje neophodnih sistema kontrole i druge važne komponente .

biznis i forex trgovanjeSavremeni biznis koji podrazumeva pokretanje bilo kojeg posla ima pre svega za zadatak da reši probleme dešavanja iz domena opšte poslovne situacije:

  • Uočavanje problema otežanog pokretanja industrije i ekonomskih tokova uopšte (zastarela metodologija procesa proizvodnje, balast zastarelih kadrova i prevaziđena masivna tehnologija);
  • Potreba organizovanja edukativnih programa i prekvalifikacija radno sposobnog stanovništva (kursevi i škole za obuku, reorganizaciju kadrovskih profila);
  • Profesionalno usmeravanje mladih naraštaja prema aktuelnim i savremenim potrebama i poslovnim mogućnostima (naučno-popularni programi obrazovanja i profesionalnog usavršavanja) – pripreme za naprednije organizovane biznise;
  • Prilagođavanje biznis ideja promenama na globalnom planu koje se odnose na svetske energentske resurse, geopolitičku situaciju u regiji i svetu upšte i dr..).

Prosperitet biznisa, kao kompleksne kategorije, merilo je njegove valjanosti i obnovljivosti, a podrazumeva dobru zaradu što je istovremeno jedan od uslova opstanka. To se ogleda u osnovnoj komponenti da višak ostvarenog kapitala služi daljem razvojnom programu, a razvojna politika koju treba da poseduje svaki profitabilni biznis mora biti zasnovana na kodeksu poštovanja integriteta i osnovnih ciljeva poslovanja, a u skladu sa tendencijama savremenog poslovanja. Jedan od takvih, koji je prepoznat u mnoštvu savremenih biznis koncepata u svetskim razmerima je forex biznis. Osnovni nositelji ovog savremenog posla su forex brokeri ili brokerske kuće koje se bave unapređivanjem, promocijom i realizacijom programa ovog načina poslovanja. Vodeća forex kuća kod nas je KapitalRS sa svojim visoko profesionalnim timom, inače vrlo zaslužna za edukativne i investicijske poduhvate koje uspešno provodi. Inače, suština forex investiranja sastoji se od elemenata koji u potpunosti podržavaju aktuelne potrebe savremenog društva. U tom smislu, forex investiranje kao biznis savremenog društva, pre svega osigurava mogućnost dobre zarade uz maksimalno smanjenje troškova poslovanja i nepotrebnih rizika. Forex biznis spada u one biznis kategorije koje zahtevaju potpunu nezavisnost i profesionalni integritet investitora, posebno u smislu organizacije poslovanja (radno vreme u okviru termina 24h/5 dana, izbor mnogobrojnih investicijskih instrumenata, bez ograničavajućih uslova u visini investicija i sl..). Budući da je forex biznis koncipiran kao necentralizovano tržište to pruža veliku mogućnost za kreativnost u sačinjavanju vlastite strategije poslovanja što je omogućeno uz pomoć platforme za rad u visokoj tehnologiji za praćenje dešavanja na globalnom finansijskom tržištu.

Shodno navedenom, forex predstavlja vrlo unosan posao ne samo zbog mogućnosti velike zarade, već i zbog svoje poslovne politike (savremene razvojne strategije, jedna od najpoznatijih je “traderi za tradera” i dr..), Što je odlika koju treba imati svaki savremeni biznis.

Tags: , , ,

Share