Posao

posaoU današnje vrijeme velika ekonomska kriza je učinila da nam osnovna preokupacija postane kako započeti neki posao koji nam može donijeti zadovoljvajuću zaradu? U novije vrijeme, u našoj zemlji i regiji vlada trend razoja male privrede, odnosno malih i srednjih poduzeća, au sklopu strategije restrukturiranja gospodarstva. Veliki industirjski giganti preživljavaju svoj vijek u procesu odumiranja, a nova poslovna strategija zemlje u prvi plan postavlja razvojne programe u skladu sa svjetskim ekonomskim trendovima. Sektor malog gospodarstva postao je vodeći, odnosno mala i srednja poduzeća čiji su nositelji pojedinci poduzetnici, počela su nicati na svakom koraku. Kroz programe kreditiranja i subvencioniranja vršio se poticaj razvoja male privrede, koja je postala unosan posao, do momenta nastanka novih problema izazvanih globalnom ekonomskom krizom. Posao koji je podrazumijevao unosan biznis u Hrvatskoj, postao je neprofitabilan uslijed povećanja financijske prezaduženosti, a tome je najvećim dijelom doprinjeo neadekvatni kreditni aranžman. Drugim riječima, neusklađenost razvoja gospodarskih tokova sa bankarskim sektorom i njegovom poslovnom politikom, doprinio je novom, reklo bi se večem problemu. Nezaposlenost ima tendencije daljnjeg porasta, dok se pitanje egzistencije javlja kao vodeća briga kod sve većeg broja stanovništva. Istovremeno, tokom protekle decenije forex trgovanje je doživjelo svoj pravi procvat u svijetu i razvilo se do neslućenih granica zahvaljujući primjeni informatičke tehnologije kao i najsuvremenijih oblika komunikacije na globalnoj razini. Posao ove vrste, šta više, spada u najsuvremenije poslovne ideje novog stoljeća. Posao trgovanja na svjetskom financijskom tržištu predstavlja svojevrsni način investiranja koji je prilagodljiv za rad kako velikim investitorima, jednako je atraktivan i trgovcima pojedincima koji žele investirati. Također su, i revolucionarne promjene u oblasti finacijske regulative doprinijele da Forex postane svojevrsni oblik suvremenih trendova i kao posao budućnosti da se svrsta u najprofitabilnije poslove današnjice. Forex u posljednje vrijeme postaje sve popularniji posao u svijetu, a prije svega, zbog visoke profitabilnosti. Također, i pojava forex brokera u našoj zemlji i regiji (jedna od vodećih brokerskih kuća je FXLider koji kod nas posluje od 2009. godine), koji su ujedno i nositelji ovog unosnog posla, u najvećoj mjeri pridonose promicanju i razvoju forex-a. Na taj način je, za sve one koji su prepoznali svoju šansu u forex trgovanju, ovaj visokoprofitabilne posao postaje najunosnoji biznis u Hrvatskoj.

Osnovne karakteristike forex-a koje ga stavljaju u vodeću poziciju i popularan posao su velika volatilnost tržišta jer forex transakcije uvijek imaju realizaciju, relativno mali početni kapital potreban da bi se pokrenuo biznis i visoka kreditna sposobnost (leverage ili popularna poluga koju forex brokeri osiguravaju klijentima) , a koja je najvažniji faktor velike zarade. Poseban kuriozite koji forex karakterizira je taj da je to posao koji ne podrazumijeva nikakvo dodatno kamatno zaduživanje, već dobiva potporu (leverage) pri financijskoj transakciji, tako da su troškovi poslovanja svedeni na minimum, odnosno, nema dodatnih troškova. Način rada na Forex tržištu predstavlja posao koji ima mogućnost fleksibilne organizacije radnog vremena tako da je moguće usklađivanje s drugim obvezama ukoliko ih trejder ima. Ovdje se prvenstveno misli na obveze iz redovitog zanimanja ukoliko je riječ o već zaposlenoj osobi, što podrazumijeva da se forex može raditi i kao dopunsko zanimanje, ali i kao osnovni posao.

Tags: , , , ,

Honorarni poslovi kod kuće

honorarni poslovi od kuceIako honorarni poslovi kod kuće nailaze na mnogobrojne prepreke finansijaka efekt često može biti mnogo veći u odnosu na poslove koji se obavljaju iz redovnog randog odnosa. Jedan od takvih poslova koji se može obavljati i kao osnovni biznis, ali i kao honorarni posao je Forex biznis. Forex trgovanje spada u investicijske poslove koji se obavljaju na specifičan način, odnosno, ne zahtijeva nikakve posebne uvjete za osnivanje biznisa, a posebno ne administrativne procedure. Posredstvom forex brokera sav posao je moguće obavljati u kućnom ambijentu što ima svoje ogromne prednosti. Naravno, općenito promatranje brojnh prednosti kada su u pitanju honorarni poslovi kod kuće može se sagledati u više značajnih cjelina. U najvažnije spadaju:
Honorarni poslovi kod kuće pružaju mogućnost da se mnogo toga nauči na planu vlastitih financija (honorarac često nema redovna primanja ili su ona nedovoljna, što ga dalje prisiljava da razumno štedi i troši, a črsto razmišlja o nekom vidu investiranja i sačinjavanju plana izvesnijoj budućnosti);
Kada se obavljaju honorarni poslovi kod kuće često se naprave značajne uštede na čuvanju djece kao ne malih i neizbježnih troškova u većini obitelji;
Ušteda na odijevanju koje često zahtijeva posebne uvjete kod većine zanimanja (propisani dress code u većini kompanija i slično);
Uštede za odlazak i povratak s posla, održavanju automobila (automobile svakako manje trpi amortizaciju i stvara daleko manje troškove odrećžavanja, parkiranja i drugo ukoliko se obavljaju honorarni poslovi kod kuće što zahtijeva manju njegovu svakodnevnu uporabu);
Honorarni poslovi kod kuće su u suštini bolje plaćeni od poslova u tvrtki jer je poslodavac oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na mjesečnoj osnovi;
Olakšicu sigurno predstavlja i neovisnost od udaljenosti kompanije za koju radimo, odnosno, često to može biti i tvrtka iz inozemstva ili s sjedištem u nekom drugom mjestu. Drugim riječima, honorarni poslovi kod kuće ne pretpostavljaju problem tipa udaljenosti mjesta stanovanja od grime za koju radimo;
Honorarni poslovi kod kuće pružaju potpunu fleksibilnost u organiziranju radnog vremena, ali i mogućnost naplate usluga sukladno provedenim vremenom potrebnom da bi se posao obavio (fleksibilnost u dogovoru sa poslodavcem sukladno njegovim potrebama i mogućnostima onog koji obavlja honorarni posao);
Honorarni poslovi kod kuće mogu biti iz raspona hobija ili posebnih interesa onoga koji ih obavlja, što stvara dopunski stimulans u radu;
Povećanje plaće, odnosno ugovorenih primanja se dogovorno mnogo lakše može postići mimo globalnih propisa prema planskoj sistematizaciji radnih mjesta u kompanijama (koja se najčešće obavlja jednom godišnje ili kvartalno, a ponekad i kolektivnom stimulacijom) ili se jednostavno može postići većim radom ukoliko je rad normiran.
Honorarni poslovi kod kuće imaju prednosti nad poslovima iz redovnog radnog odnosa jer postoji mogućnost eliminacije neželjenih komunikacija i sličnih društvenih anomalija u poslovnom okruženju. Osim toga, neprocjenjive su mogugućnosti da se upravlja uspostavljanjem poznanstava, stvaranjem pozitivnih reference za budući rad, prisan i kvalitetan odnos sa suradnicima i klijentima i tome slično. Nije zanemariva činjenica da kada se obavljaju honorarni poslovi kod kuće više vremena ostaje za druženje s prijateljima, a posebno sa članovima obitelji. Možda naizgled manje važno, ali povoljnost da se možemo kvalitetnije graniti u vlastitom domu kao zamjenu za topli obrok često s malo vremena predviđenog za pauzu predstavlja jednu svojebrsnu povoljnost kada su u pitanju honorarni poslovi kod kuće. Povrh svega, pitanje odnosa s pretpostavljenima je poseban kuriozitet ovakvog načina rada, jer jednostavno ili nema šefa ili ga u najmanjem možemo zamijeniti izborom druge kompanije za koju ćemo obavljati buduće honorarne poslove kod kuće.

Pogledajte još ideja kako zaraditi novac i koji su to profitabilni poslovi.

Tags: , , , , ,

Dodatni posao

Uslijed problema nastalih kao posljedica ekonomske krize, dodatni posao je potreba većine građana kao i večito pitanje kako zaraditi novac. Činjenica je da je i velika nezaposlenost stanovništva prisutna, ali je također alarmantan i podatak da većina poslova ne osigurava dovoljnbo visoke zarade, tako da i stalno zaposleni često obavljaju i neki dodatni posao. Ovo se najprije odnosi na zadovoljenje osnovnih, egzistencijalnih potreba ljudi, gdje dodatni posao obično pridonosi popunjavanju mjesečnog proračuna građana, ali ima i primjera gdje dodatni posao osigurava i dodatna sredstva za zadovoljenje potreba sekundarnog tipa. U tu skupinu spadaju potrebe koje podrazumijevaju kvalitativne komponente života društvene zajednice, kao što su zabava, razonoda, putovanja i sl.. Međutim, često dodatni posao degradira pojedinca, odnosno njegov status, a najčešće u pogledu dužine radnog vremena potrebnog za obavljanje tog posla, a na štetu vremena potrebnog za odmor i revitalizaciju. Sve to izravno negativno utječe na kvalitetu života, tako da dodatni posao postaje fenomen današnjice koji se višestruko može razmatrati.

dodatni-posao i forex trgovanjeDodatni posao je uglavnom u skladu s afinitetom i sposobnošću pojedinca, ali ovisi i od ponude tj.. pronalaženja mogućnosti za dodatni posao i okruženja u kome živimo. U svakom slučaju, svaki dodatni posao treba ispuniti određene uvjete kako bi imao smisla i opravdanost rada, kao što su:

  • Mogućnost dobre organizacije koja dalje podrazumijeva razmjeran odnos između kvalitete i kvaniteta posla koji se obavlja;
  • Radno vrijeme ne bi trebalo biti duže od četiri sata (dodatni posao) i na takav način osiguralo neophodno vrijeme za odmor i revitalizaciju;
  • Mogućnost adekvatne zarade što bi ujedno imalo i stimulativno djelovanje, posebno ako se uzme u obzir priroda radne aktivnosti koju zahtijeva angažiranje kao što je dodatni posao.

U praksi je malo teže ispuniti navedene kopmponente ili bar ne u potpunosti, posebno ako se radi o kategoriji kao što je dodatni posao. Najveći problem predstavlja organizacija za obavljanje posla, a posebno ako se ima u vidu problem usklađivanja radnog vremena prema rasporedu rada iz redovitog zanimanja. Naravno, dodatni posao se može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, au skladu sa dnevnim obvezama ili prema vlastitim željama. Dodatni posao bi trebalo da nam osigura adekvatnu zaradu ili bar pristojan prihod dostojan žrtvi dopunskog angažiranja na račun slobodnog vremena. Međutim, u moru zanimanja koja se svakodnevno nude, rijetko se postiže ispunjenje svih željenih uvjeta. Kao dodatni posao iz domene suvremenog poslovanja izdvaja se forex trejding obzirom da u najvećoj mjeri ispunjava sve uvjete prethodno navedene. U forex trgovanju ne samo da je moguće organizirati rad kao dodatni posao, a prema vlastitom dnevnom rasporedu (forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u tjednu), već je i vrlo fleksibilna duljina vremenskog intervala koja je potrebna za trgovanje (ovisi o vrsti trgovca i njegovih afiniteta u radu). Dakle, forex trgovanje ima fleksibilan način poslovanja promatrano sa više aspekata koji ga određuju, poput izbora stalnog ili povremenog zanimanja. Osim navedenog, kao najvažnije treba istaknuti i mogućnost dobre zarade kakvom se može okarakterizirati malo koji dodatni posao.

Tags: , , , ,